Trao đổi qua Comments Facebook --- hoặc --- Chuyển qua Page trên Facebook
*
http://www.dailybientandelta.com/ +++ http://www.auto-vina.com/ +++
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN AUTO VINA . Hotline 0978.706.839 / 0973.751.553 Email: autovinaco@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. PGD: Số nhà 7, dãy 5, tổ dân phố số 12, Phường Phúc La, Quận Hà Đông,TP. Hà Nội . Hotline 0978.706.839 / 0973.751.553 Email: autovinaco@gmail.com
  Trao đổi trực tuyến - Chia sẻ kiến thức - Hợp tác phát triển

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Mua bán biến tần Delta , sửa chữa biến tần Delta


Mua bán biến tần Delta, Sửa chữa biến tần Delta, Nhà phân phối biến tần Delta, tổng đại lý biến tần DeltaChúng tôi - Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina, nhà cung cấp sản phẩm tự động hóa hãng Delta Electronics tại Việt Nam 
Về các model biến tần:Các sản phẩm chính của hãng Delta do Công ty chúng tôi cung cấp gồm có: Biến tần - PLC - HMI - AC Servo - Đồng hồ nhiệt độ.
1. VFD-E :
1P - 110VAC
VFD002E11A - VFD004E11A - VFD007E11A - VFD002E11T - VFD002E11T
1P - 220VAC
VFD002E21A - VFD004E21A -VFD007E21A -VFD002E21T -VFD004E21T -VFD007E21T -VFD015E21A-VFD022E21A
3P - 220VAC
VFD002E23A - VFD004E23A - VFD007E23A - VFD015E23A - VFD002E23T - VFD004E23T - VFD007E23T - VFD015E23T -VFD022E23A - VFD037E23A - VFD055E23A - VFD075E23A - VFD110E23A - VFD150E23A
3P - 380VAC (460VAC)
VFD004E43A - VFD007E43A - VFD015E43A - VFD004E43T - VFD007E43T - VFD015E43T -VFD022E43A - VFD037E43A - VFD055E43A - VFD075E43A - VFD110E43A - VFD150E43A - VFD185E43A - VFD220E43A
2. VFD-EL :
1P - 110VAC
VFD002EL11A - VFD004EL11A - VFD007EL11A
1P - 220VAC
VFD002EL21A - VFD004EL21A -VFD007EL21A - VFD015EL21A - VFD022EL21A
3P - 220VAC
VFD002EL23A - VFD004EL23A - VFD007EL23A - VFD015EL23A - VFD022EL23A - VFD037EL23A
3P - 380VAC (460VAC)
VFD004EL43A - VFD007EL43A - VFD015EL43A - VFD022EL43A - VFD037EL43A
3. VFD-B :
1P - 220VAC
VFD007B21A - VFD015B21A - VFD022B21A
3P - 220VAC
VFD007B23A - VFD015B23A - VFD022B23A - VFD037B23A - VFD055B23A - VFD075B23A - VFD110B23A - VFD150B23A - VFD185B23A - VFD220B23A - VFD300B23A - VFD370B23A
3P - 380VAC (460VAC)
VFD007B43A - VFD015B43A - VFD022B43A - VFD037B43A - VFD055B43A - VFD075B43A - VFD110B43A - VFD150B43A - VFD185B43A - VFD220B43A - VFD300B43A - VFD370B43A - VFD450B43A - VFD550B43A - VFD750B43A
3P - 575VAC
VFD007B53A - VFD015B53A - VFD022B53A - VFD037B53A - VFD055B53A - VFD075B53A - VFD110B53A - VFD220B53A - VFD450B53A
4. VFD-F :
3P - 220VAC
VFD007F23A - VFD015F23A - VFD022F23A - VFD037F23A - VFD055F23A - VFD075F23A - VFD110F23A - VFD150F23A - VFD185F23A - VFD220F23A - VFD300F23A - VFD370F23A
3P - 380VAC (460VAC)
VFD007F43A - VFD015F43A - VFD022F43A - VFD037F43A - VFD055F43B - VFD075F43B - VFD110F43A - VFD150F43A - VFD185F43A - VFD220F43A - VFD300F43A - VFD370F43A - VFD450F43A - VFD550F43A - VFD750F43A - VFD900F43C - VFD1100F43C - VFD1320F43A - VFD1600F43A - VFD1850F43A - VFD2200F43A
5. VFD-F-G / VFD-G / VFD-F/G :
3P - 380VAC (460VAC)
VFD055F43B-G - VFD075F43B-G - VFD110F43A-G - VFD150F43A-G - VFD185F43A-G - VFD220F43A-G - VFD300F43A-G - VFD370F43A-G - VFD450F43A-G - VFD550F43A-G - VFD750F43A-G - VFD900F43C-G - VFD1100F43C-G - VFD1320F43A-G - VFD1600F43A-G - VFD1850F43A-G - VFD2200F43A-G
6. VFD-VL :
3P - 220VAC
VFD055VL23A - VFD075VL23A - VFD110VL23A - VFD150VL23A - VFD185VL23A - VFD220VL23A - VFD300VL23A - VFD370VL23A
3P - 380VAC (460VAC)
VFD055VL43B - VFD075VL43B - VFD110VL43A - VFD150VL43A - VFD185VL43A - VFD220VL43A - VFD300VL43A - VFD370VL43A - VFD450VL43A - VFD550VL43A - VFD750VL43A
7. VFD-L :
1P - 110VAC
VFD001L11A - VFD002L11A - VFD004L11A - VFD004L11B
1P - 220VAC
VFD40WL21A - VFD001L21A - VFD002L21A - VFD004L21A -VFD007E21A
VFD40WL21B - VFD001L21B - VFD002L21B - VFD004L21B -VFD007E21B
3P - 220VAC
VFD015L23A
8. VFD-M:
1P - 110VAC
VFD002M11A - VFD004M11A - VFD007M11A
VFD007M11A-Z : Tread mill
1P - 220VAC
VFD004M21A -VFD007M21A - VFD015M21A - VFD022M21A
VFD004M21B-D : Elevator door control
VFD007M21A-Z - VFD015M21A-Z - VFD022M21A-Z
3P - 220VAC
VFD004M23A - VFD007M23A - VFD015M23A - VFD004M23B - VFD007M23B - VFD015M23B -VFD022M23A - VFD037M23A - VFD055M23A
VFD022M23B-Z - VFD022M23B-Y
3P - 380VAC (460VAC)
VFD007M43B - VFD015M43B - VFD022M43B - VFD037M43A - VFD055M43A - VFD075M43A
3P - 575VAC
VFD007M53A - VFD015M53A - VFD022M53A - VFD037MB53A - VFD055M53A - VFD075M53A
9. VFD-VE :
3P - 220VAC
VFD007V23A-2 - VFD015V23A-2 - VFD022V23A-2 - VFD037V23A-2 - VFD055V23A-2 - VFD075V23A-2 - VFD110V23A-2 - VFD150V23A-2 - VFD185V23A-2 - VFD220V23A-2 - VFD300V23A-2 - VFD370V23A-2
3P - 380VAC (460VAC)
VFD007V43A-2 - VFD015V43A-2 - VFD022V43A-2 - VFD037V43A-2 - VFD055V43A-2 - VFD075V43A-2 - VFD110V43A-2 - VFD110V43B-2 - VFD150V43A-2 - VFD185V43A-2 - VFD220V43A-2 - VFD300V43A-2 - VFD370V43A-2 - VFD450V43A-2 - VFD550V43C-2 - VFD750V43C-2
10. VFD-C2000 , VFD-C :
3P - 220VAC
VFD007C23A - VFD015C23A - VFD022C23A - VFD037C23A - VFD055C23A - VFD075C23A - VFD110C23A - VFD150C23A - VFD185C23A - VFD220C23A
VFD300C23A- VFD370C23A - VFD450C23A - VFD550C23A - VFD750C23A - VFD900C23A
3P - 380VAC (460VAC)
VFD007C43A - VFD015C43A - VFD022C43A - VFD037C43A - VFD055C43A - VFD075C43A - VFD110C43A - VFD110C43B - VFD150C43A - VFD185C43A - VFD220C43A - VFD300C43A - VFD370C43A - VFD450C43A - VFD550C43A - VFD750C43A - VFD900C43A - VFD1100C43A - VFD1320C43A - VFD1600C43A - VFD1850C43A - VFD2200C43A - VFD2800C43A - VFD3150C43A - VFD3550C44A - VFD3550C43A
11. VFD-S :
1P - 110VAC
VFD002S11A - VFD004S11A - VFD007S11A
1P - 220VAC
VFD002S21A - VFD004S21A -VFD007S21A - VFD015S21D-VFD022S21D
VFD002S21E - VFD004S21E -VFD007S21E - VFD015S21E-VFD022S21E
3P - 220VAC
VFD002S23A - VFD004S23A - VFD007S23A - VFD015S23D - VFD022S23D
3P - 380VAC (460VAC)
VFD004S43A - VFD007S43A - VFD015S43D - VFD022S43D
11. VFD-CP2000 , VFD-C :
3P - 380VAC (460VAC)
VFD055CP43A-21 - VFD075CP43A-21 - VFD110CP43A-21 - VFD110CP43A-21 - VFD150CP43A-21 - VFD185CP43A-21 - VFD220CP43A-21 - VFD300CP43A-21 - VFD370CP43A-21 - VFD450CP43A-21 - VFD550CP43A-21 - VFD750CP43A-21 - VFD900CP43A-21 - VFD1100CP43A-21 - VFD1320CP43A-21 - VFD1600CP43A-21 - VFD1850CP43A-21 - VFD2200CP43A-21 - VFD2800CP43A-21 - VFD3150CP43A-21 - VFD3550C43A-21
VFD450CP43A-00 - VFD550CP43A-00 - VFD900CP43A-00
12. VFD-CB , VFD-C :
1P - 220VAC
VFD004CB21A-20 -VFD007CB21A-20 - VFD015CB21A-20 - VFD022CB21A-20
3P - 380VAC (460VAC)
VFD007CB43A-20 - VFD015CB43A-20 - VFD022CB43A-20 - VFD037CB43A-20 - VFD055CB43A-20 - VFD075CB43A-20
13. Các loại khác xin vui lòng tham khảo tài liệu hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.
14. Phụ kiện của biến tần:
Dây kéo dài bàn phím
EG1010A - EG2010A - EG3010A - EG5010A
Bàn phím chức năng
VFD-PU02L - VFD-PU02B - VFDPU02M - VFD-PU02S - VFD-PU06
Bàn phím bán lẻ
LC-M2E - VFD-PU01 - KPE-LE02
Card chức năng
PG02 - PG03 - PG04 - PG05 - RY-00 - EME-D33A - EMV-PG01O - EMV-PG01L - EMVL-PGABL - EMVL-PGABO - ...
Bộ hãm ngoài
VFDB4030 - VFD4045 - VFD4132
---------------------------------------------------------------Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm tài liệu hoặc gọi điện liên hệ để được tư vấn lựa chọn và hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị.
Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận thông tin và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Chi tiết liên hệ:
Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina
Địa chỉ : Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật : Nguyễn Bá Quỳnh
Di Động :0978 706 839
Email : quynhnb.autovinaco@gmail.com
Website : 
Auto Vina rất mong được sự ủng hộ của quý khách hàng !
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK

Không có nhận xét nào :

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN GOOGLE

Đăng nhận xét

Lưu ý: Tất cả nhận xét có chứa link spam sẽ bị xóa.

Các bài viết được quan tâm nhiều nhất

Tab nội dungTài khoản Google

Tài khoản Facebook

Biến tần Delta :

       
                                     VFD-M Series                                     VFD-B Series
 
                                  VFD-EL Series                                     VFD-C2000 Series
 
VFD-E Series                                    VFD-F Series        
    
VFD-C200 Series                                      VFD-S Series
            
VFD-L Series                                VFD-CP2000 Series

dailybientandelta.com/ Page Rank PageRank Checker

Các bài viết mới

...

Các bình luận mới - người dùng Google

...